„Kamienie Pamięci” projekt Instytutu Pamięci Narodowej, któremu patronują słowa św. Pawła z Tarsu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”

Gminna Koalicja na Rzecz Rozwoju Bibliotek w Dzierzgoniu zgłosiła swój udział w w/w projekcie. Obecnie przygotowuje fotoreportaż na temat życia i męczeńskiej śmierci Sługi Bożej Siostry Teodory Witkowskiej, która spełnia wszelkie wymogi założeń IPN.

Idea projektu: Chcemy zachęcić uczestników do odszukania i upamiętnienia bohaterów, których nazwisk nie odnajdziemy w opracowaniach historycznych i podręcznikach. Właśnie „zwykły ksiądz” albo „skromna siostra zakonna”, osoby duchowne żyjące i działające w środowisku lokalnym w latach 1939–1989 mogą okazać się najlepszymi ambasadorami słów św. Pawła. Uczestnicy wykonując zadania projektu utrwalą pamięć o duchownych, którzy w latach 1939–1989 poświęcili się idei niepodległej Ojczyzny, pozostając wiernymi uniwersalnym wartościom, w tym nadrzędnej – miłości do drugiego człowieka. Każdy z bohaterów, podobnie jak w ubiegłych edycjach projektu, zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie przygotowanej na stronie www.pamiec.pl/kamienie_pamieci. Uczestnicy projektu Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych lub kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii najnowszej. Zgłoszenia do VI edycji projektu przyjmowane będą do 28 lutego 2015 r. Termin wykonania zadań przez uczestników oraz przesłanie wymaganej dokumentacji zaplanowano na koniec marca 2015 r. Finał projektu odbędzie się w maju 2015 r.

Zadania uczestników projektu: Zadaniem osób i grup biorących udział w projekcie jest: 1. wybór postaci (kapłana bądź osoby konsekrowanej) związanej z historią regionu, która zasługuje na szczególne upamiętnienie z powodu swojej działalności w latach 1939–1989; 2. opracowanie portfolio tej postaci; 3. upowszechnienie wiedzy o niej; 4. zgłoszenie projektu upamiętnienia postaci lokalnym władzom samorządowym; 5. przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł. Każdy bohater zostanie, podobnie jak w ubiegłych edycjach, upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci przygotowanej na stronie www.pamiec.pl/kamienie_pamieci.

Kategoria publikacji: