02 kwietnia

Body: 

02 kwietnia 2005 roku odszedł do domu Ojca - Jan Paweł II.

02 kwietnia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

Tłumy zgromadzone na Placu Świętego Piotra modliły się, płakały, śpiewały pieśni.

Na całym świecie wierni gromadzili się w świątyniach na nocnym czuwaniu i modlitwie za Papieża.

Jego pontyfikat przepełniony wiarą, nadzieją i miłością głosił przebaczenie, wzywał do pokoju i wolności.

WIARA

Wiara według św. Pawła jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

Jan Paweł II mówił, że tylko wiara posiada odpowiedź w pełni zadowalającą zdolną uspokoić udrękę umysłu i przynieść pociechę w potrzebie pewności dręczącej ducha każdego człowieka zastanawiającego się nad swoim przeznaczeniem.

NADZIEJA

Ożywia pamięć o obietnicach Bożych, wyraża w postawie człowieka, który pewny swej wiary w miłość oczekuje przyobiecanego zbawienia. Rodzi ufność i połączone z nią opanowanie oraz radość. Jest więcej niż optymizmem, jest realistyczną i pozytywną wizją przyszłości.

MIŁOŚĆ

Wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się na dobre i złe z osobą kochaną. Mówi, że ten kto miłuje bliźniego potrafi być blisko i uczestniczy w jego doświadczeniach, poświęca się dla niego, przebacza i cierpliwie czeka. Kto kocha nie liczy zysków ani strat, nie szuka korzyści, lecz działa bezinteresownie na rzecz kochanej osoby, narodu, świata uznając wolność każdego i nieskończoną wartość.

Niedoskonalej miłość pisze św. Paweł w liście do Koryntian.

Przygotowała: p. Beata Torhan oraz p. Władysław Szewczun

Foto: p. Stanisław Szpejewski

 

Foto: 
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski
rocznica śmierci patrona - Jana Pawła II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Stanisław Szpejewski

Kategoria publikacji: