Fotograficzny konkurs promujący tradycje rodzinne

   Gminna Koalicja na Rzecz Rozwoju Bibliotek, by uczcić Rok Oskara Kolberga ogłasza konkurs fotograficzny dla uczniów:                                  

 1. Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu
 2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu
 3. Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu

pt. "Dziedzictwo Oskara Kolberga. Zwyczaje i tradycje  w Mojej Rodzinie”

        

Reguły konkursu;

 1. Temat zdjęć musi nawiązywać do tradycji: Katarzynek, Wieczoru Andrzejkowego, Wigilii i Bożego Narodzenia, powitania Nowego Roku, Karnawału w Mojej Rodzinie!
 2. Prace będą oceniane w kategoriach:
 3. Szkoła Podstawowa,
 4. Gimnazjum,
 5. Zespół Szkół
 6. Termin składania prac; 30 stycznia 2015 r.
 7. Miejsce składania prac; Biblioteka Publiczna, biblioteki szkół biorących udział w konkursie,
 8. Uczestnik może przekazać od jednego do pięciu zdjęć,
 9. Każde zdjęcie powinno być podpisane: imię i nazwisko, nazwa szkoły, wiek autora pracy,
 10. Format zdjęcia 9x15 cm,
 11. Prace zostaną ocenione przez komisję i wyeksponowane na wystawie pod tym samym tytułem w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury, w czasie ferii od 02 do14 lutego 2015. Tam również zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody.
 12. Przekazane zdjęcia przechodzą na własność organizatora konkursu!

                                                                

                                     Zapraszamy do udziału w konkursie promującym tradycje rodzinne!

 

                                  

 

Kategoria publikacji: