O historii nieco inaczej

Body: 

„Pokolenie, które ignoruje historię,
Nie ma przeszłości ani przyszłości”,
/Robert Anson Heinlein/

O historii inaczej

Kierując się tym przesłaniem od wielu już lat wzbogacamy ofertę edukacyjną naszej placówki i zapraszamy przedstawicieli różnych bractw rycerskich, by przybliżyć młodzieży tajniki historii nie tylko w konwencjonalny sposób, tj. w szkolnej ławce.

W tym roku jak w latach ubiegłych, gościliśmy rycerzy reprezentujących Teatr Historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”, którzy dla młodzieży II klas gimnazjalnych zrealizowali zajęcia pt. „Polska Sarmacka – Legenda Husarii”. Uczniowie klas III gimnazjalnych i VIII klas szkoły podstawowej uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Długi wiek XIX”.

Sponsorem tegorocznych widowisk była Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu, której składam serdeczne podziękowania.

Krystyna Pawlak

Foto: 
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
O historii nieco inaczej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu. Stanisław Szpejewski

Kategoria publikacji: