Poexperymentujmy...

7 maj 2015 przywitał nas pięknym słońcem. Tuż przed ósmą grupa uczniów klas drugich pod opieką p. Marii Błażejewskiej, p. Wioletty Jędrzejak, p. Katarzyny Zajkowskiej i p. Krzysztofa Jaciwa wyruszyła z misją poznawania zjawisk przyrodniczych na terenie Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni.

Tuż po wejściu gimnazjaliści rozproszyli się, aby samodzielnie doświadczać, próbować i poznawać. Mieli okazję, aby przeprowadzić doświadczenia z zakresu biologii, geografii, fizyki czy chemii.

Najbardziej oblegana była kabina z symulatorem trzęsienia ziemi oraz maszyna do pomiaru siły. Po ekscytujących wrażeniach przyszedł czas na powrót do domu. Z żalem opuszczaliśmy budynek Centrum. Pełen wrażeń dzień zakończyliśmy wspólnym posiłkiem.

Kategoria publikacji: