Projekt edukacyjny - Powstanie Warszawskie

Body: 

 

Wiosenne wędrowanie

 Możesz obejrzeć na YouTube:: Projekt edukacyjny

 

 

Foto: 
Stanisław Szpejewski
Stanisław Szpejewski
Stanisław Szpejewski
Stanisław Szpejewski
Stanisław Szpejewski
Stanisław Szpejewski
Stanisław Szpejewski
Stanisław Szpejewski
Stanisław Szpejewski
Stanisław Szpejewski
Stanisław Szpejewski

Kategoria publikacji: