Rocznica wyboru 2015

Body: 

W tym roku Dzień Papieski obchodziliśmy pt.: Jan Paweł II Patron Rodziny

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Foto: Stanisław Szpejewski

 

Foto: 
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski
Rocznica wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Jana Pawła II. Foto: Stanisław Szpejewski

Kategoria publikacji: