Sukces Agaty

Body: 

SUKCES UCZENNICY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DZIERZGONIU

 

SUKCES UCZENNICY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DZIERZGONIU

1 Marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony corocznie od 2011 roku. To niezwykłe święto państwowe spotyka się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Właśnie z tego powodu został zorganizowany konkurs plastyczny pod patronatem pani Anny Fotygi – Posła do Parlamentu Europejskiego. Młodzi artyści biorący udział w konkursie byli zobowiązani do wykonania rysunku w formie plakatu obrazującego życie i działalność niepodległościową ppor. Feliksa Selmanowicza (ps. „Zagończyk”), ppor. Zdzisława Badochy (ps. „Żelazny”) i mjr. Zygmunta Szendzielarza (ps. „Łupaszka”),, których losy ściśle wiązały się z Pomorzem.

Do ogólnopolskich zmagań przystąpili również uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu. Przy ogromnej konkurencji zaszczytne 2. miejsce przypadło Agacie Opalewskiej – niezwykle utalentowanej plastycznie uczennicy klasy drugiej tegoż gimnazjum, która pracowała pod opieką pana Władysława Szewczuna. Agacie i jej opiekunowi gratulujemy niebywałego osiągnięcia, szczególnie ze względu na niełatwą tematykę konkursu oraz jego rangę. Należałoby również wspomnieć, iż nie jest to pierwszy sukces uczniów dzierzgońskiego gimnazjum. W ubiegłym roku w pierwszej dziesiątce nagrodzonych znalazła się Kaja Klimek. Obie zwyciężczynie zostały nagrodzone tygodniową wycieczką do Brukseli. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Foto: 
SUKCES UCZENNICY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DZIERZGONIU. Władysław Szewczun. Stanisław Szpejewski

Kategoria publikacji: