Wiosenne wędrowanie

Body: 

Wiosenne wędrowanie

W dniu 24.05.2014 odbył się „39 Ogólnopolski Elbląski Wiosenny Rajd EL-WI-RA 2014”. Przygotowanych było 5 tras pieszych oraz trasa rowerowa. Wśród uczestników tego rajdu brała udział klasa integracyjna IA z naszego gimnazjum z opiekunami p. Agnieszką Barańską, p. Piotrem Pałką oraz wychowawcą p. Barbarą Tałaj. Mimo upału panującego w tym dniu, uczniowie dzielnie przeszli trasę 11km pokonując po drodze różne przeszkody. Na zakończenie zmagali się również z zadaniami konkursowymi o tematyce krajoznawczo-przyrodniczej, w której zwycięzcami zostali Zuzanna Antonowicz i Mikołaj Pałka. Atrakcją były również konkurencje strażackie oraz pokazy sprzętu gaśniczego i jego działanie. Organizatorzy rajdu zapewnili wszystkim uczestnikom ciepły posiłek, zwycięzcom konkursów nagrody oraz podziękowania za udział. Była to atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego.

Foto: 
Wiosenne wędrowanie Ia
Wiosenne wędrowanie Ia
Wiosenne wędrowanie Ia
Wiosenne wędrowanie Ia
Wiosenne wędrowanie Ia
Wiosenne wędrowanie Ia
Wiosenne wędrowanie Ia
Wiosenne wędrowanie Ia
Wiosenne wędrowanie Ia
Wiosenne wędrowanie Ia