Zwrot książek do biblioteki; czerwiec 2017

Ogłoszenie biblioteki szkolnej!
1. w dniach 12-14 czerwca (przed Bożym Ciałem) należy oddać wypożyczone książki, w tym lektury i beletrystykę,
2. uczniowie klas I i II mogą na czas wakacji wypożyczyć książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
3. dzień zwrotu podręczników szkolnych zostanie podany w późniejszym terminie!
4. wszelkie braki trzeba zgłosić wcześniej i ustalić sposób rozliczenia.

Kategoria publikacji: