Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne (klasy III) Szkoła (nauczyciel) przedstawia uczniom ofertę zajęć artystycznych:

 • - muzyka:
  1. - nauka gry na instrumentach muzycznych
  2. - chór szkolny
  3. - zespół szkolny
  • - plastyka:
   1. - historia sztuki
   2. - malarstwo
   3. - inne

   Przygotowując ofertę zajęć artystycznych, nauczyciel prezentuje wymagania szczegółowe wynikające z wybranego zakresu i formy zajęć. Rodzaje zajęć oraz realizowany program jest dostosowany do zainteresowań uczniów i możliwości szkoły. Uczniowie mają możliwość publicznego prezentowania efektów pracy w ramach zajęć artystycznych, włączając odpowiednie prezentacje w organizację szkolnych i środowiskowych uroczystości. Oto dzieci podczas zajęć artystycznych i niektóre prace.

Zdjęcia: 
Młodzież na zajęciach artystycznych
Młodzież na zajęciach artystycznych
Młodzież na zajęciach artystycznych
Młodzież na zajęciach artystycznych
Młodzież na zajęciach artystycznych
Młodzież na zajęciach artystycznych
Młodzież na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych
Prace wykonane na zajęciach artystycznych