Zajęcia muzyczne

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu zajęcia muzyczne i plastyczne odbywają się w pracowni plastyczno-muzycznej. W klasach I i II uczniowie uczestniczą w lekcjach muzyki i plastyki. Dla zainteresowanych muzyką i plastyką odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: - chór szkolny - zespół wokalny - nauka gry na instrumentach

Fotki: 
Nasze artystki
Pan Władysław Szewczun daje ostatnie wskazówki przed występem
Występy na 50-leciu kapłaństwa ks. prałata Jana Czajkowskiego