Spotkanie z Januszem Namenanikiem

Spotkanie Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Bibliotek z panem Januszem Namenanikiem w Bibliotece Publicznej w Dzierzgoniu w dniu 13 grudnia 2012 roku

Pan Janusz Namenanik jest emerytowanym nauczycielem fizyki Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu, który korzystając z wolnego czasu postanowił wydać książkę. Podczas spotkania z uczniami szkół wchodzących w skład koalicji, podzielił się ciekawostkami na temat naszego miasteczka, jak również trudnościami, na jakie natrafił zbierając materiał. Pan Janusz wyjaśnił zebranym, że informacje o Dzierzgoniu zachowały się w 90% w języku niemieckim i tego języka postanowił się nauczyć, by samodzielnie czytać mapy i inne źródła. Autor przygotowanej do druku książki dotarł również do materiałów w języku francuskim – z okresu napoleońskiego i tu także musiał poświęcić czas, aby zmierzyć się z dokumentacją. Podczas spotkania mieliśmy zaszczyt zapoznać się z wybranymi elementami książki, np. projektem okładki, spisem rozdziałów, wstępem z przetłumaczoną z języka gotyckiego najstarszą kroniką miasta Chrystburg oraz mapą z informacją o mieszkańcach. Potwierdzeniem tych ciekawostek były „segregatory ze skarbami” – jak to nazwał p. Namenanik, a w nich znajdowały się: plan miasta z XIX wieku, prywatna korespondencja mieszkańców z oryginalnymi pieczęciami poczty dzierzgońskiej, karty pocztowe z fotografiami miasta, zdjęcia ludności znad Dzierzgonki, jak również zabytkowych miejsc. Dla niewtajemniczonych podajemy informację, że zabytkowe kamienice – dawniejszy Rynek, a obecnie Plac Wolności – zostały rozebrane po wojnie i wywiezione do Warszawy, w celu odbudowy stolicy. Spośród wielu informacji młodzież uzyskała perełkę do swojego przewodnika po Dzierzgoniu, a mianowicie – w Dzierzgoniu do 1945 roku funkcjonowały trzy kina! Mieliśmy pojęcie o dwóch, a tu trzy!!! Wiele cennych informacji przekazał nam nasz Gość i zapowiedział udział w kolejnym spotkaniu w lutym 2013 roku, o którym Wam napiszemy.

Zdjęcia: 
Prezentacja mapy Dzierzgonia sprzed drugiej wojny światowej, którą p. Namenanik pozyskał od niemieckiego pracownika gazowni
Prezentacja okładki do książki „Dzierzgoń – szkice z mojego miasta”
Uczniowie podczas oglądania „skarbów”
Prezentacja dyliżansu, który kursował na stację PKP przy ul. Zawadzkiego
Przedstawiciele Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Bibliotek podziękowali p. Januszowi za interesujące spotkanie
Dzierzgoń - rynek (obecnie w tym miejscu jest ratusz)
50-lecie Dzierzgońskiego Związku Bojowników - 1924
Rynek po wywiezieniu cegieł i gruzów - 1946

Kategoria publikacji:

Artykuł do pobrania: