Rekord Guinnessa

Body: 

Próba ustanowienia rekordu Guinnessa w jednoczesnym czytaniu wiersza Juliana Tuwima LOKOMOTYWA zakończona sukcesem.

Wynik to 556 osób.

(foto: Stanisław Szpejewski)

Foto: 
Ławeczka z Julianem Tuwimem - Klaudia zrobiła sobie zdjęcie z poetą
Na próbę ustanowienia rekordu przyszły także przedszkolaki i dzieci z podstawówki
Na próbę ustanowienia rekordu przyszły także przedszkolaki i dzieci z podstawówki
Na próbę ustanowienia rekordu przyszły także przedszkolaki i dzieci z podstawówki
Ławeczka z Julianem Tuwimem
Ławeczka z Julianem Tuwimem
Główny zawiadowca na dworcu Dzierzgoń Główny - p. Dariusz Browarczyk (opiekun projektu) - wyjaśnia zasady
Ostatnie przygotowania do bicia rekordu
Ostatnie przygotowania do bicia rekordu - temperatura rośnie
Ostatnie przygotowania do bicia rekordu - temperatura rośnie
Ostatnie przygotowania do bicia rekordu - ale zespół p. Władysława Szewczuna już gotowy
Ostatnie przygotowania do bicia rekordu - sprawdzenie czy tekst wszyscy mają
Ostatnie przygotowania do bicia rekordu - zawiadowca jeszcze coś dostrzegł
Jednak jako pierwi LOKOMOTYWĘ usłyszymy w innym języku...
Zapraszamy wykonawców ...
LOKOMOTYWA po niemiecku
LOKOMOTYWA po niemiecku
LOKOMOTYWA po rosyjsku
LOKOMOTYWA po angielsku - a p. Julian słucha
Bicie rekordu Guinnessa czas zacząć
Bicie rekordu Guinnessa czas zacząć
Bicie rekordu Guinnessa czas zacząć - zła pogoda nie przeszkodziła w próbie bicia rekordu
Ciasno - ale nie to jest najważniejsze
Zawiadowca również brał udział w biciu rekordu
Nauczyciele też biorą w tym udział
p. Szewczun przy instrumencie, ale czyta LOKOMOTYWĘ
Laureatki ZŁOTYCH UST nadawały ton
Muzykanci też czytają
W czytaniu biorą udział także uczniowie Zespołu Szkół im Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
p. Browarczyk czytała ulubiony wiersz Tuwima
Dziewczynki przygotowane profesjonalnie i do czytanie jak i do niepogody
Chłopcy także poszukali na domowej półce ulubionego wiersza
Chłopcy także poszukali na domowej półce ulubionego wiersza
Buch - jak gorąco! Uch - jak gorąco! Puff - jak gorąco! Uff - jak gorąco!...
I koła turkocą, i puka, i stuka to: Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!...
LOKOMOTYWA w wykonaniu zespołu p. Szewczuna
LOKOMOTYWA w wykonaniu zespołu p. Szewczuna
p. zawiadowca ogłasza, że LOKOMOTYWA dotarła do stacji Dzierzgoń Główny
Przewodnicząca komisji nadzorującej bicie rekordu z-ca dyrektora szkoły p. Kaina Pałka
Obecnie rekord Guinnessa wynosi ...
556 osób czytających jednocześnie wiersz Juliana Tuwima LOKOMOTYWA
Aktualny rekord, autorzy projektu, Julian Tuwim i opiekunka projektu
p. Browarczyk prezentuje swoją twórzczość panu Julianowi
Czas na autografy od mistrza
Jeszcze kilka fotek z poetą
Julian Tuwim chętnie pozuje do zdjęć ze swoimi wielbicielami
Julian Tuwim chętnie pozuje do zdjęć ze swoimi wielbicielami
Julian Tuwim chętnie pozuje do zdjęć ze swoimi wielbicielami